Vadība


Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents

       virspriesteris   Joans Šēnroks        *1958

Kora mākslas cienītāji pazīst Joanu Šēnroku kā erudītu profesionāli pareizticīgo dziedājumu jomā. Liktenim ir labpaticis veidot šo personību, cieši savijot tās dzīves ceļā ticību ar mūziku. Nākšana pasaulē paaudzēs iedzimta garīdznieka ģimenē noteica topošā mākslinieka garīgo ietvaru. To jau no bērnības papildināja muzikālā izglītība, vispirms Jūrmalas mūzikas skolas vijoles klasē, tad  Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas alta klasē, kas pabeigta 1981.g. pēc dienesta  armijā. Arī turpmākās teoloģijas un mūzikas studijas ir likumsakarīgi savstarpēji cieši savijušās. Secīgi tiek absolvēti Maskavas garīgais seminārs, Latvijas Mūzikas akadēmija profesora  I. Kokara kordiriģēšanas klasē,  Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte. Profesionālajās gaitās diriģents un teoloģijas maģistrs Joans Šēnroks darbojies Krievijas Kora akadēmijā, devies viesizrādēs ar Maskavas A. Svešņikova Kora skolas zēnu kori, vadījis Metropolīta kori Rīgā, izveidojis un vadījis Rīgas pareizticīgās mūzikas kori. Pedagoģijas jomā lasījis baznīcas dziedājumu vēstures kursu Latvijas Kultūras akadēmijā un LU Teoloģijas fakultātē. Jau vairāk kā 30 gadus tēvs Joans kalpo baznīcai, joprojām ir ilggadīgs Tukuma Sv. Nikolaja pareizticīgās draudzes virspriesteris.